Posts Tagged with "สมาชิก หนังสือพิมพ์"

หนังสือพิมพ์ .. ซื้อมาทิ้ง

Wednesday, December 2, 2009

0 Comments

The Nation ที่สมัครสมาชิกมาครบ 1 ปี -- ความรู้ที่ได้จากหนังสือพิมพ์เล่มนี้มีน้อยมาก ไม่ใช่เพราะเนื้อหาไม่มี แต่เพราะความอยากได้ชั่วครู่ที่ไม่รู้จักพิจารณาความต้องการของตัวเองให้ดี จนต้องเอาไปใช้เป็นเศษกระดาษสำหรับรองมูลสุนัขอย่างทุกวันนี้

Continue reading...