Posts Tagged with "ขวดน้ำ"

ก๊อกๆๆ .. ขอเช็ดกระจกหน่อยครับ

Tuesday, December 1, 2009

0 Comments

ชีวิตที่แตกต่างกันเป็นตัวกำหนดให้สถานะของคนเราต่างกัน และเมื่อกรอบประสบการณ์ต่างกัน ก็ทำให้มุมมองของคนเราต่างกัน ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เป็นเรื่องสุดแสนจะสามัญธรรมดาในชีวิตเรา อาจเป็นเรื่องที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับคนอีกหลายๆ คน

Continue reading...

บทบาท หน้าที่ และอำนาจ ของ รปภ.

Monday, November 30, 2009

2 Comments

ด้วยหน้าที่แห่งการรักษาความปลอดภัย อำนาจของ รปภ. บางครั้งก็ถูกใช้ไปอย่างเกินเหมาะสม ปฏิบัติราวกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลอันด้อยต้อยต่ำ โดยที่ผู้กระทำนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่า สิ่งที่ทำไป มันดูต่ำต้อยเพียงใด

Continue reading...