ความผิด..

Written by iced.grande.tea

Topics: life

VN:F [1.8.5_1061]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)

มีคนที่ทำผิดอยู่ 2 ประเภท

ทำผิดแล้วรู้ว่าผิด — กับทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิด

เคยได้ยินบางคนบอกว่า ประเภทหลังมีความผิดมากกว่า เพราะกระทำไปโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันผิด แต่ประเภทแรกนั้น ทำผิด แล้วยังตระหนักถึงความผิด แต่ก็ยังทะลึ่งทำลงไปให้เกิดความผิด

แต่ถ้าคิดอีกแบบ ประเภทแรกอาจมีความผิดมากกว่า เพราะรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำลงไป ส่วนประเภทหลังนั้นอาจทำโดยขาดความเข้าใจหรืออ่อนด้อยประสบการณ์ จึงเกิดเป็นความผิดขึ้นมา

แต่ทั้งนี้ .. ทั้งสองแบบ .. ไม่ต่างกัน

เพราะเกิด “ความผิด” ขึ้นเหมือนกัน

จะต่างกันก็ตรงที่ เมื่อทำผิดแล้ว ใครสามารถจัดการกับความผิดดังกล่าวได้ดีกว่ากัน — ไม่ใช่เรื่องการปกปิดซ่อนความผิด แต่เป็นการยอมรับว่าตัวเราทำผิด แล้วก็พร้อมรับผลตอบแทนที่จะตามมา

ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนทำใจรับได้ยาก ด้วยเหตุผลนานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลัวต้องรับโทษ กลัวผู้อื่นจะมองไม่ดี กลัวว่าจะทำร้ายจิตใจคนอื่น ฯลฯ

มนุษย์เราบางทีก็แปลก เพราะเห็นความผิดอยู่ตรงหน้า แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากท้าทาย ด้วยสันดานลึกๆ อันก้าวร้าว ที่ขาดการตระหนักถึงตัวเองว่ากำลังทำอะไร ทำให้กระทำความผิดไปทั้งที่อาจรู้ได้ในเสี้ยวนาทีต่อมาว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ผิด

มีคนสูบบุหรี่คนไหนไม่รู้โทษของบุหรี่บ้าง — เช่นเดียวกับสิ่งของมึนเมา ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ฉ้อโกง โกหก หรือนอกใจ

การรับความผิดเป็นเรื่องที่อาจน่าอายในทีแรก แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง ทันทีที่รู้ว่าตนเองทำผิด

การรับผลลัพธ์ที่จะตามมาเป็นเรื่องที่อาจลำบากใจในทีแรก แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง แม้จะเป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายก็ตาม

เพราะไม่เช่นนั้นความผิดที่ว่าจะตามหลอกหลอนตัวเราไปตลอด แม้อาจซ่อนเร้นไว้ได้ในใจลึกๆ ในช่วงหนึ่ง แต่คุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แม้เพียงเสี้ยวหนึ่ง ก็อาจนำความผิดเหล่านั้นกลับคืนมาให้เราได้ขบคิดและเสียใจในภายหลัง ซึ่งอาจเป็นความเสียใจที่ยากจะมีโอกาสขออภัยต่อใครอีกต่อไป

แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ การยับยั้งชั่งใจไม่ให้เผลอหรือเลือกที่จะทำผิดในครั้งต่อไป

ความมีสติเท่านั้นที่จะช่วยได้ ถ้ารับรู้ถึงสิ่งที่กระทำอยู่ตลอดเวลา ก็ย่อมระงับความผิดก่อนเกิดขึ้นได้ แต่หากปล่อยให้การกระทำนำความระลึกถึงสิ่งที่กำลังทำ ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาอยู่ร่ำไป ..

ความผิด..9.5102

1 Comment Comments For This Post I'd Love to Hear Yours!

  1. Coconut Cake says:

    ความผิด…บางครั้งก็ยากเกินกว่าที่จะทำใจยอมรับและให้อภัย

Leave a Comment Here's Your Chance to Be Heard!